Nature Award 2015

Wedstrijdreglement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd onder de naam “Doe mee aan de Nature Award powered by GoPro en win € 10.000”, die wordt georganiseerd door A.S.Adventure met maatschappelijke zetel gevestigd te 2660 Hoboken, Smallandlaan 9. Het betreft een wedstrijd zonder aankoopverplichting.

Artikel 1  Algemeen

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen wonende in België en groothertogdom Luxemburg. De medewerkers en personeelsleden van A.S.Adventure en van de betrokken promotieagentschappen, alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die samenwonen op éénzelfde adres) zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. Er is slechts 1 deelname per persoon mogelijk.

Artikel 2  Persoonsgegevens

1. Om mee te doen aan de wedstrijd wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te registreren (naam, adres, telefoonnummer en email).

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. A.S.Adventure is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste/niet actuele/ onvolledige gegevens gecommuniceerd werden.

Artikel 3  Hoe en wanneer kun je meedoen?

Maak een kort filmpje dat een hoopvolle blik op een duurzame toekomst biedt. Overtuig ons van het feit dat de krachten van de stedelijke leefwereld en die van de natuur hand in hand kunnen gaan en maak kans op de hoofdprijs: de Nature Award powered by GoPro en € 10.000! Stuur jouw video in ten laatste vóór 30 september.

• Vanaf 25 maart 2015 kun je jouw video insturen door deze naar jouw Youtube-kanaal te uploaden. Plaats ‘m privé en bezorg ons de link via het formulier op de site www.natureaward.be.

• De jury, onder leiding van Koen De Bouw en Philippe Soreil, stelt gaandeweg een shortlist samen van de grootste kanshebbers.

• Vanaf 1 oktober 2015 gaat de jury in beraad om de eindwinnaar te kiezen. Eind oktober wordt de eindwinnaar bekendgemaakt.

Wat zijn de voorwaarden?

- Lengte van het filmpje: max. 2 minuten

- Locatie: 100 % gedraaid in België en/of Luxemburg

- Materiaal: 100 % GoPro, zowel de apparatuur als de montagesoftware GoPro Studio (gratis te downloaden op www.gopro.com)

- Montage van het ‘A.S.Adventure powered by GoPro’ in de intro of outro van je kortfilm.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaar

De eindwinnaar wordt door de jury gekozen uit de shortlist van de genomineerden.

Artikel 5 Prijs

1. De hoofdprijs is de Nature Award powered by GoPro en het bedrag van € 10.000.

2. Als genomineerde op de shortlist krijgt men een A.S.Adventure-cadeaucheque ter waarde van € 250 toegestuurd en een ereplaats op het YouTube-kanaal van A.S.Adventure.

3. De prijs is persoonsgebonden en kan niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.

4. Er is maar 1 eindwinnaar mogelijk.

Artikel 6 Bekendmaking

De genomineerden op de shortlist worden via mail verwittigd en bekendgemaakt. Deze inzendingen publiceren we vanaf 25 maart op het YouTube-kanaal van A.S.Adventure. A.S.Adventure kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor foutief meegedeelde gegevens. Indien de prijs buiten de schuld van A.S.Adventure niet binnen twee maanden na het einde van de wedstrijd is opgevraagd door de winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van A.S.Adventure.

Artikel 7 Correspondentie

Er wordt enkel via de contactpagina op www.natureaward.be correspondentie gevoerd; en niet telefonisch, noch schriftelijk, noch per mail of op een andere wijze.

Artikel 8 Rechten A.S.Adventure

A.S.Adventure behoudt zich het recht voor om de huidige wedstrijd, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit vereisen. Hiervoor kan A.S.Adventure niet aansprakelijk gesteld worden. A.S.Adventure kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke oorsprong ook, door de deelnemers geleden naar aanleiding van deze wedstrijd of het gebruik van de prijs.

Artikel 9 Diverse

Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men zich akkoord verklaart met het huidige reglement. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. Belgisch recht zal van toepassing zijn.

 

Volg A.S.Adventure op